Obiective turistice

Viitorul în domeniul turismului depinde foarte mult de dezvoltarea acestuia pe plan rural
Relieful şi peisajul sunt deosebite. Despre priveliştile oferite de Munţii Apuseni, pe care stânca, pădurea şi apa le creează, separat ori împreună, se spune adesea că rivalizează cu cele elveţiene. Ele pot fi admirate de pe culmile montane, din zeci de puncte de belvedere
Pădurile sunt brăzdate de cărări accesibile care invită la drumeţie. Alături de măreţia codrului, mireasma de răşină, apele zglobii şi cristaline, nenumerate vieţuitori care-i ies în cale, ciupercile şi fructele de pădure comestibile oferă turistului adevărate momente de delectare. Din mai până-n octombrie, dar mai ales în luna iulie, pajiştile şi fâneţele constituie un decor extraordinar, sunt un mozaic de culori vii datorită mulţimii de flori de munte
Muntele Vâlcan, situat pe cumpăna de ape dintre Crişul Alb şi Arieş, este o klippă de calcare jurasice care se ridică impunător în mijlocul formaţiunilor de fliş creatice. Realizând un puternic contrast între abrupturile ce mărginesc masivul calcaros şi culmile montane din jur, Vâlcanul (1264m) constituie un veritabil martor de eroziune a Munţilor Metaliferi. Contrastul este subliniat şi de culoarea albă a pereţilor calcaroşi care domină culmile din jur, acoperite cu păduri sau poieni. Vâlcanul se înfăţişează ca un vapor imens plutind pe o mare verde. Muntele Vâlcan este o rezervaţie de tip mixt, areal protejat de categoria a IV-a şi are o suprafaţă de 5 ha. Accesul din DN se face prin dealul „Cotoncu”, iar de aici printr-un drum comunal ramificat spre spatele Vâlcanului
Pe masiv se găsesc 18 specii de plante alpine de interes ştiinţific deosebit, printre care: Aster alpinus, Dorocum columane, Saxifraga pariculate, Aconitum moldavicum, Sorbus dacica, Silena dubia
Un „pui” al Vâlcanului, situat la nord de acesta, se numeşte Scrinituş, după numele pe care îl are aici liliacul (scinte). Mica stâncă a Scrintiuşului se colorează primăvara, când înfloreşte liliacul, în roz. Tot atunci, Vâlcanul se îmbracă în violet, de la mulţimea florilor stânjenelui de pădure, o specie ocrotită prin lege care se găseşte numai în acest loc. Prin tradiţie, localnicii urcă, între Paşte şi Rusalii, pe piscul Vâlcanului ca să celebreze frumuseţea florilor şi a peisajului
Turism sportiv, clima este deosebit de favorabilă fenomenului turistic, întrucât nu se înregistrează temperaturi extreme, nici vânturi puternice sau alte fenomene negative. Iarna se aşterne un strat gros de zăpadă, compact, prielnic pentru schi şi orice investitor în acest domeniu va beneficia atât de sprijunul administraţiei, cât şi de al localnicilor
Abrupturile Vâlcanului şi Brădişoului atrag turiştii care practică drumeţia
Sporturi extreme, pe stânca Vâlcanului se practică de ani buni alpinismul
Peştera din interiorul masivului, ca şi numeroase alte fenomene carstice din împrejurimi, sunt deosebit de atractive pentru speologi
Platoul de pe vârful Vâlcanului a fost descoperit, de curând, de amatorii zborului cu parapanta, care spun că este o excelentă pistă de lansare, iar curenţii de aer sunt foarte potriviţi
Turism rural (la gospodari), locuitorii din Ciuruleasca sunt renumiţi pentru ospitalitatea lor.

Leave a Reply