Acte necesare acordare prestații sociale

Acte necesare întocmire ancheta socială handicap pt. adult

Acte necesare întocmire dosar ALOCAȚIE DE STAT/STRĂINĂTATE

Acte necesare întocmire dosar – STIMULENT DE INSERȚIE

Acte necesare întocmire dosar ICC

Acte necesare întocmire dosar ASF( alocație pt. susuținerea familiei)

Acte necesare dosar VMG ( venit minim garantat)

Acte necesare întocmire ancheta handicap pt. minor

Acte necesare pt. acordarea ajutorului de încălzire

Acte necesare pt. acordare stimulent educațional

Acte necesare pt. întocmire ancheta pt. programul ,, Bani de liceu,,