Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate