Cerere-declaratie pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala