ACHIZII PUBLICE, URBANISM

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la compartimentul ACHIZITII PUBLICE,URBANISM sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

F.1-Cerere-pentru-emiterea-Certificatului-de-urbanism (durata de completare 20 minute)

Solicitare aviz (durata de completare 10 minute)

Cerere solicitare emiterea avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean (durata de completare 20 minute)

Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism ( durata de completare 15 minute)

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare (durata de completare 30 minute)

Cerere solicitare emiterea avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean asurpra proiectului (propunerii) de Autorizatie de construire/desfiintare (durata de completare 10 minute)

Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (durata de completare 15 minute)

Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (durata de completare 10 minute)

Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor (durata de completare 10 minute)

Clauza-de-confidentialitate-in-domeniul-protectiei-datelor-cu-caracter-personal-1 (durata de completare 2 minute)

Cerere eliberare Autorizatie libera trecere – tonaj (durata de completare 5 minute)