Conturi bancare pentru plata impozitelor si taxelor locale prin virament bancar datorate bugetului local al comunei Ciuruleasa

Primăria comunei Ciuruleasa, județul Alba
Cod fiscal 4562311
Trezoreria orașului Câmpeni, județul Alba

Impozit/taxa pe clădiri persoane fizice RO86TREZ0062107020101XXX
Impozit/taxa pe clădiri persoane juridice RO36TREZ0062107020102XXX
Impozit/taxa pe teren persoane fizice RO33TREZ0062107020201XXX
Impozit/taxa pe teren persoane juridice RO80TREZ0062107020202XXX
Impozit/taxa pe teren extravilan persoane fizice/persoane juridice RO30TREZ0062107020203XXX
Impozit mijloace transport persoane fizice RO08TREZ0062116020201XXX
Impozit mijloace transport persoane juridice RO55TREZ0062116020202XXX
Impozit mijloace transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone RO21TREZ0065033XXX001741
Taxă de înregistrare vehicule care nu se supun inmatriculării:
– contravaloare certificat de înregistrare RO84TREZ00621180250XXXXX
– contravaloare numere de înregistrare RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă judiciară de timbru RO18TREZ00621070203XXXXX
Taxă eliberare certificat de urbanism RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă prelungire certificat de urbanism RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă pentru eliberarea unei autorizații de construire/desființare RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă eliberare atestat de producător, respectiv a carnetului de comercializare
a produselor din sectorul agricol RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă viză anuală atestat de producător RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă eliberare autorizație de funcționare pentru
unitățile care au codul CAEN 5610, 5630, 932 RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă eliberare aviz program de funcționare RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă specială de salubrizare RO43TREZ00621360206XXXXX
Taxă închiriere buldoexcator RO31TREZ00621360250XXXXX
Taxă închiriere autoutilitara RO31TREZ00621360250XXXXX
Taxă închiriere cilindru compactor RO31TREZ00621360250XXXXX
Amenzi și alte sancțiuni aplicate de către instituții de specialitate – persoane fizice RO84TREZ00621A350102XXXX
Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă,canalizare,gaze termice,energie electrică,telefonie și televiziune prin cablu RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,deținute de consiliile locale RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă comerț ambulant RO84TREZ00621180250XXXXX
Taxă pentru eliberarea unei autorizații de foraje de excavări RO84TREZ00621180250XXXXX
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice RO58TREZ00621A300530XXXX
Taxă pentru eliberarea unei autorizații sanitare de funcționare RO84TREZ00621180250XXXXX
Impozit pe spectacole RO84TREZ00621180250XXXXX
Tarif gestionare faună cinegetică RO31TREZ00621360250XXXXX
Taxă autorizatie liberă trecere-tonaj RO84TREZ00621180250XXXXX