DOCUMENTE NECESARE ELIBERARE ADEVERINȚĂ APIA

– Cerere eliberare adeverință

– Copie CI/BI

– Digitizare parcele agricole

– Extras cont bancar

– Adeverință de la medicul veterinar privind animalele ( dacă este cazul)

– Contract arendă/comodat (dacă este cazul)