FORMULAR PENTRU COLECTAREA DE PROPUNERI/OPINII/RECOMANDĂRI CONF.LEGII NR.52/2003

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la compartimentul FINANCIAR CONTABIL, TAXE SI IMPOZITE, RESURSE UMANE, RELATII CU PUBLICUL sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

Formular-pentru-colectarea-de-propuneri-opinii cu valoare de recomandare (durata de completare 10 minute)