Hotărâri Consiliul Local

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ din 03 IUNIE 2022

HCL nr. 36 2022 privind aprobarea ordinii de zi

HCL nr. 37 2022 privind aprobarea procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare din 14.04.2022 

HC nr. 38 2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară

HCL nr. 39 2022 privind aprobarea rectificării bugetului  

HCL nr. 40 2022 privind aprobarea valorificării materialului lemnos din pădurea comunală

HCL nr. 41 2022 privind aprobarea proiectului și cheltuielilor aferente investiției ,, Reabilitare termică și energetică Școala Gimnazială Ciuruleasa,, 

HCL nr. 42 2022 privind alocarea sume reprezentând sprijin financiar pt. completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Buninginea

HCL nr. 43 2022 privind achitare cotizație către ADI ,, Salubritate Apuseni,, 

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 06 IANUARIE 2022

HCL nr. 1-2022 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ,, ordinară,, din 06.01.2022

HCL nr. 2 – 2022 privind aprobare PV încheiat cu ocazia ședinței ordinare a CL Ciuruleasa din 16.12.2021 

HCL nr. 3 – 2022 privind validare modificări asupra bugetului local 

HCL nr. 4 – 2022 privind aprobare Plan de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate de  beneficiari VMG în anul 2022

HCL nr. 5 – 2022 privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Ciuruleasa

HCL nr. 6 -2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare pt. funcționarea în anul școlar 2022-2023

HCL nr. 7- 2022 privind acoperirea deficitului Secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul bugetului local al comunei Ciuruleasa

HCL nr. 8 – 2022 privind utilizarea temporară a sumei de 150.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfârșitul anului 2021 pt. acoperirea temporară a golului de casă în anul bugetar 2022

scan0113HCL nr. 9 – 2022 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență medicală școlară cu medicul de familie din cadrul Cabinetului Medical Individual – Mera Cristian Avram 

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 25 OCTOMBRIE 2021

HCL nr. 72 – 2021 privind aprobarea alocării sumei de 19.579,49 lei din bugetul local ca sprijin financiar pt completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Buninginea

HCL nr. 71 – 2021 privind aprobarea Contului de execuție bugetară al bugetului local pe trim. III al anului 2021

HCL nr. 70 – 2021 privind aprobarea achitării din bugetul local a cotizației anuale pt. anul 2021 către ADI Salubris Alba

HCL nr. 69 – 2021 privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior, producția anului 2022

HCL nr. 68 – 2021 privind modificarea Statului de funcții pt aparatul de specialitate al primarului comunei Ciuruleasa

HCL nr. 67 – 202 privind aprobarea rectificării bugetului local pt anul 2021 și a modificării listei obiectelor de investiții pt anul 2021

HCL nr. 66 – 2021 privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a CL din 28 sept. 2021

HCL nr. 65 – 2021 privind alegerea președintelui de ședință pt. ședința ordinară a CL din 25 oct. 2021

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 28 SEPTEMRIE 2021

HCL nr. 64 – 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pt. obiectivul de investiții ,, Modernizare drumuri în interiorul satelor Morărești și Boglești din comuna Ciuruleasa

HCL nr. 63 – 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pt. obiectivul de investiții ,, Modernizare drumuri în interiorul satelor Morărești și Vâlcan din comuna Ciuruleasa

HCL nr. 62 – 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ obiectivul ,, Modernizare drumuri în interiorul satelor Bodrești și Boglești din comuna Ciuruleasa

HCL nr. 61 – 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Consiliului Local  Ciuruleasa

HCL nr. 60 – 2021 privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă 

HCL nr. 59 – 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local pt. anul 2021 și a listei obiectivelor de investiții propuse în anul 2021

HCL nr. 58 – 2021 privind desemnarea reprezentantului CL Ciuruleasa în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ciuruleasa, pt. anul 2021- 2022

HCL nr. 57 – 2021 privind alegerea președintelui de ședință pt. ședințele CL Ciuruleasa din lunile oct. – dec. 2021

HCL nr. 56 – 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici obiectiv de investiții ,, Modernizare drumuri și străzi în com. Ciuruleasa,, 

HCL nr. 55 – 2021 privind modificarea și completarea Statului de funcții pt. aparatul de specialitate

HCL nr. 54 – 2021 privind alocarea sumei de 7000 lei pt. Parohia Ortodoxă Ciuruleasa

HCL nr. 53 – 2021 privind probarea procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare din 28 iulie 2021

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 28 IULIE 2021

HCL nr. 52 – 2021 privind modificarea componenței comisiilor de specialitate a CL Ciuruleasa

HCL nr. 51 – 2021 privind alegerea viceprimarului

HCL nr. 50 – 2021 privind modificarea componenței Comisiei de validare și numărare a voturilor a CL Ciuruleasa 

HCL nr. 49 – 2021 privind desemnarea reprezentantului in cadrul Adunării Generale a Asociației Silva Detunata

HCL nr. 48 – 2021 privind desemnarea reprezentantului in cadrul ADI Salubris Alba 

HCL nr. 47 – 2021 privind desemnarea reprezentantului în cadrul ADI ,, Moții Gaz,,

HCL nr. 46 – 2021 privind desemnarea reprezentantului în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor de Munte – Munții Apuseni – Alba

HCL nr. 45 – 2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Ciuruleasa în cadrul Adunării Generale a ADI Salubritate Apuseni Câmpeni 

HCL nr. 44 – 2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Ciuruleasa în cadrul Adunării Generale a ADI ,, Moții Țara de Piatră,,

HCL nr. 43 – 2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Ciuruleasa în cadrul GAL – VAM și în relația cu AFIR

HCL nr. 42 – 2021 privind aprobarea achitării cotizației către ADI ,, Moții Gaz,,

HCL nr. 41 – 2021 privind aprobarea Contului de execuție bugetară pe trim. II al anului 2021

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 07 IULIE 2021

HCL nr. 40 – 2021 privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Cioara Ioan Marius și declararea vacantă a acestuia

HCL nr. 39 – 2021 privind aprobarea volumului de masa lemnoasă 

HCL nr. 38 – 2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. I al anului 2021

HCL nr. 37 – 2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. IV al anului 2020

HCL nr. 36 – 2021privind modificarea și completarea Statului de funcții

HCL nr. 35 – 2021privind aprobarea rectificării bugetului local și a modificării listei de investiți

HCL nr. 34 – 2021privind revocare HCL nr. 18/2021

HCL nr. 33 – 2021 privind alegerea președintelui de ședință pt. iunie – sept. 2021

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 19 APRILIE 2021

HCL nr. 32 – 2021 privind aprobarea achitării din buget local a cotizației anuale pe anul 2021, către GAL din zona Văilor Ampoiului și Mureșului 

HCL nr. 31 – 2021 privind aprobarea achitării cotizației anuale datorată către ADI Salubritate Apuseni, pt. anul 2021

HCL nr. 30 – 2021 privind aprobarea încheierii unui contract de administrare în regim silvic a fondului forestier  

HCL nr. 29 – 2021 privind stabilirea cuantumului și a burselor școlare 

HCL nr. 28 – 2021 privind acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor pt. înmormântare 

HCL nr. 27 – 2021 privind aprobarea indexării cu rata de inflație cu 2,6% a impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2022 

HCL nr. 26 – 2021

HCL nr. 25 – 2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții

HCL nr 24 -2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 și a listei de investiții 

HCL nr 23 – 2021 privind alegerea președintelui de ședință