Hotărâri Consiliul Local

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 25 OCTOMBRIE 2021

HCL nr. 72 – 2021 privind aprobarea alocării sumei de 19.579,49 lei din bugetul local ca sprijin financiar pt completarea fondurilor proprii ale Parohiei Ortodoxe Buninginea

HCL nr. 71 – 2021 privind aprobarea Contului de execuție bugetară al bugetului local pe trim. III al anului 2021

HCL nr. 70 – 2021 privind aprobarea achitării din bugetul local a cotizației anuale pt. anul 2021 către ADI Salubris Alba

HCL nr. 69 – 2021 privind aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior, producția anului 2022

HCL nr. 68 – 2021 privind modificarea Statului de funcții pt aparatul de specialitate al primarului comunei Ciuruleasa

HCL nr. 67 – 202 privind aprobarea rectificării bugetului local pt anul 2021 și a modificării listei obiectelor de investiții pt anul 2021

HCL nr. 66 – 2021 privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a CL din 28 sept. 2021

HCL nr. 65 – 2021 privind alegerea președintelui de ședință pt. ședința ordinară a CL din 25 oct. 2021

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 28 SEPTEMRIE 2021

HCL nr. 64 – 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pt. obiectivul de investiții ,, Modernizare drumuri în interiorul satelor Morărești și Boglești din comuna Ciuruleasa

HCL nr. 63 – 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pt. obiectivul de investiții ,, Modernizare drumuri în interiorul satelor Morărești și Vâlcan din comuna Ciuruleasa

HCL nr. 62 – 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ obiectivul ,, Modernizare drumuri în interiorul satelor Bodrești și Boglești din comuna Ciuruleasa

HCL nr. 61 – 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Consiliului Local  Ciuruleasa

HCL nr. 60 – 2021 privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă 

HCL nr. 59 – 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local pt. anul 2021 și a listei obiectivelor de investiții propuse în anul 2021

HCL nr. 58 – 2021 privind desemnarea reprezentantului CL Ciuruleasa în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ciuruleasa, pt. anul 2021- 2022

HCL nr. 57 – 2021 privind alegerea președintelui de ședință pt. ședințele CL Ciuruleasa din lunile oct. – dec. 2021

HCL nr. 56 – 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici obiectiv de investiții ,, Modernizare drumuri și străzi în com. Ciuruleasa,, 

HCL nr. 55 – 2021 privind modificarea și completarea Statului de funcții pt. aparatul de specialitate

HCL nr. 54 – 2021 privind alocarea sumei de 7000 lei pt. Parohia Ortodoxă Ciuruleasa

HCL nr. 53 – 2021 privind probarea procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare din 28 iulie 2021

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 28 IULIE 2021

HCL nr. 52 – 2021 privind modificarea componenței comisiilor de specialitate a CL Ciuruleasa

HCL nr. 51 – 2021 privind alegerea viceprimarului

HCL nr. 50 – 2021 privind modificarea componenței Comisiei de validare și numărare a voturilor a CL Ciuruleasa 

HCL nr. 49 – 2021 privind desemnarea reprezentantului in cadrul Adunării Generale a Asociației Silva Detunata

HCL nr. 48 – 2021 privind desemnarea reprezentantului in cadrul ADI Salubris Alba 

HCL nr. 47 – 2021 privind desemnarea reprezentantului în cadrul ADI ,, Moții Gaz,,

HCL nr. 46 – 2021 privind desemnarea reprezentantului în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor de Munte – Munții Apuseni – Alba

HCL nr. 45 – 2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Ciuruleasa în cadrul Adunării Generale a ADI Salubritate Apuseni Câmpeni 

HCL nr. 44 – 2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Ciuruleasa în cadrul Adunării Generale a ADI ,, Moții Țara de Piatră,,

HCL nr. 43 – 2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Ciuruleasa în cadrul GAL – VAM și în relația cu AFIR

HCL nr. 42 – 2021 privind aprobarea achitării cotizației către ADI ,, Moții Gaz,,

HCL nr. 41 – 2021 privind aprobarea Contului de execuție bugetară pe trim. II al anului 2021

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 07 IULIE 2021

HCL nr. 40 – 2021 privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Cioara Ioan Marius și declararea vacantă a acestuia

HCL nr. 39 – 2021 privind aprobarea volumului de masa lemnoasă 

HCL nr. 38 – 2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. I al anului 2021

HCL nr. 37 – 2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. IV al anului 2020

HCL nr. 36 – 2021privind modificarea și completarea Statului de funcții

HCL nr. 35 – 2021privind aprobarea rectificării bugetului local și a modificării listei de investiți

HCL nr. 34 – 2021privind revocare HCL nr. 18/2021

HCL nr. 33 – 2021 privind alegerea președintelui de ședință pt. iunie – sept. 2021

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 19 APRILIE 2021

HCL nr. 32 – 2021 privind aprobarea achitării din buget local a cotizației anuale pe anul 2021, către GAL din zona Văilor Ampoiului și Mureșului 

HCL nr. 31 – 2021 privind aprobarea achitării cotizației anuale datorată către ADI Salubritate Apuseni, pt. anul 2021

HCL nr. 30 – 2021 privind aprobarea încheierii unui contract de administrare în regim silvic a fondului forestier  

HCL nr. 29 – 2021 privind stabilirea cuantumului și a burselor școlare 

HCL nr. 28 – 2021 privind acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor pt. înmormântare 

HCL nr. 27 – 2021 privind aprobarea indexării cu rata de inflație cu 2,6% a impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2022 

HCL nr. 26 – 2021

HCL nr. 25 – 2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții

HCL nr 24 -2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 și a listei de investiții 

HCL nr 23 – 2021 privind alegerea președintelui de ședință