NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANEI DESEMNATE RESPONSABILĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ

MORARU CRISTINA ADRIANA – consilier

telefon  : 0258 780 605, interior 18

email : primariaciuruleasa@gmail.com