Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

MORARU CRISTINA ADRIANA – consilier

telefon  : 0258 780 605 , interior 18

email : primariaciuruleasa@gmail.com