Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

BORZA ADINELA CRISTINA – inspector de specialitate

telefon  : 0258 780 605

mobil: 0736 379 883

email : primariaciuruleasa@gmail.com