PROIECTE DE ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN CONSULTARE PUBLICĂ

Proiect de hotarare nr.14 din15.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență socială organizat la nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ciuruleasa

Anunt dezbatere publică privind Proiectul de hotărâre nr.14/15.02.2023

Proces verbal de afișare încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Ciuruleasa și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2023

Program investitii _ Initial 2023 anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Ciuruleasa și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2023

BUGET INITIAL 2023 – anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Ciuruleasa și a Programului de investiții publice și surse de finanțare , pentru anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Ciuruleasa și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, pentru anul 2023

Anunț privind Proiectul bugetului local al comunei Ciuruleasa și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2023

2021

Continuare proiect de buget pt. 2021

Proiect de buget pt. 2021

Anunț privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea bugetului local 2021