Declaratie privind înregistrarea, modificarea datelor in registrul agricol PF, PJ