TAXE ȘI IMPOZITE

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la compartimentul FINANCIAR CONTABIL, TAXE SI IMPOZITE, RESURSE UMANE, RELATII CU PUBLICUL sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local (durata de completare 5 minute)

Cerere pentru eliberarea unui ceertificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local (durata de completare 5 minute)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului,taxei pe cladirile rezidentiale,nerezidentiale,cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice (durata de completare 15 minute)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului,taxei pe cladirile rezidentiale,nerezidentiale,cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice (durata de completare 5 minute)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului, taxei pe teren in cazul persoanelor fizice (durata de completare 5 minute)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului,taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice,juridice (durata de completare 15 minute)

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice,juridice (durata de completare 15 minute)

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (durata de completare 5 minute)

Clauza de confidențialitate in domeniul protectiei datelor cu caracter personal (durata de completare 2 minute)

Cerere pentru inregistrare motociclu, tractor (durata de completare 5 minute)

Acord necesar obtinerii Autorizatie de functionare, Aviz program de functionare (durata de completare 7 minute)

Cerere pentru eliberarea Autorizatie de functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica (durata de completare 2 minute)

Declaratie privind unitatea de alimentatie publică (durata de completare 10 minute)

Declaratie pe propria raspundere indeplinire cerinte si criterii in baza carora se vor elibera avizele program de functionare, autorizatii de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica prevazute in Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale in comuna Ciuruleasa (durata de completare 5 minute)

Cerere vizare autorizatie de functionare (durata de completare 5 minute)

Cerere vizare aviz program de functionare (durata de completare 5 minute)

Cerere solicitare eliberare aviz program functionare (durata de completare 10 minute)

CERERE închiriere buldoexcavator/autoutilitară/cilindru compactor